VIDEO: Dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng bán lấy tiền