VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nói về tính đột phá của Nghị quyết 55 đối với tỉnh Khánh Hòa