VIDEO: Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Vạn Ninh12/07/2022