VIDEO: Điều tra làm rõ vụ trộm tại công trường thi công BOT Nhiệt Điện Vân Phong 117/06/2022