VIDEO: Hơn 7.000 học sinh và phụ huynh tỉnh Khánh Hòa tham gia Ngày hội đi bộ MILO 202222/05/2022