VIDEO: Phát hiện hơn 3.000 test kit Covid-19 không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ09/03/2022