VIDEO: Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm26/12/2021