VIDEO: Mưa lũ gây ngập nhiều nơi ở Nha Trang01/12/2021