VIDEO: Người dân đã chủ động hơn trong việc thực hiện quét mã QR11/11/2021