VIDEO: Thầm lặng những bóng hồng vì cuộc sống bình yên24/10/2021