VIDEO: Người dân Nha Trang tắm biển trở lại16/10/2021