VIDEO: Báo Khánh Hòa và Công ty Cổ phần dịch vụ y tế Bondtech Việt Nam trao tặng 470 suất quà hỗ trợ người dân09/10/2021