VIDEO: Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh06/09/2021