VIDEO: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân thăm, tặng quà động viên các lực lượng phòng chống dịch01/09/2021