VIDEO: Ấm lòng người dân nghèo giữa đại dịch04/09/2021