VIDEO: Xuất hiện nhiều hành vi chống đối, tấn công cán bộ phòng dịch30/08/2021