VIDEO: Nha Trang triển khai mô hình "đưa chợ ra phố"23/08/2021