VIDEO: Công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho 4 phạm nhân13/08/2021