VIDEO: Công an Khánh Hoà triển khai hình thức khai báo y tế bằng quét mã QR code21/08/2021