VIDEO: Phát hiện, xử lý 11 phụ nữ tụ tập đánh bạc giữa tâm dịch