VIDEO: Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh ngày đầu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16