VIDEO: Lập 2 trạm kiểm soát trên tuyến đường 23-10 và Võ Nguyên Giáp13/07/2021