VIDEO: Công an Khánh Hoà điều động cán bộ về cơ sở tham gia phòng chống dịch16/07/2021