VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ trao quà cho người dân trong khu phong tỏa15/07/2021