VIDEO: Ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC&CNCH27/05/2021