VIDEO: Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử cho bà con ngư dân15/05/2021