VIDEO: Công an Khánh Hòa đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử23/05/2021