VIDEO: Ông Nguyễn Hải Ninh nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa23/04/2021