VIDEO: Khánh Hòa tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-1930/04/2021