VIDEO: Khánh Hòa tiêm vắc xin Covid-19 đợt đầu tiên cho cán bộ y tế12/03/2021