VIDEO: Giải cứu bé gái khỏi bọn buôn người06/01/2021