VIDEO: Thành phố Cam Ranh bị ảnh hưởng cơn bão số 1210/11/2020