VIDEO: Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy07/10/2020