VIDEO: Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác thu thập dữ liệu dân cư tại xã Phước Đồng20/09/2020