VIDEO: Khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang25/09/2020