VIDEO: Báo Khánh Hòa và một số đơn vị: Tặng Tủ sách lớp em và học bổng cho 2 trường05/09/2020