VIDEO: Hai nhân viên Trạm thu phí Ninh Xuân bị đánh nhập viện25/08/2020