VIDEO: Những người giữ huyết mạch giao thông21/06/2020