VIDEO: Bệnh viện 22-12 khánh thành khu khám và điều trị mới20/06/2020