VIDEO: Nhiều hàng quán vẫn còn tập trung đông người02/04/2020