VIDEO: Ngày đầu hoạt động của các trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại Khánh Hòa10/04/2020