VIDEO: Báo Khánh Hòa và các nhà tài trợ tặng 200 suất quà cho các gia đình khó khăn ở xã Vĩnh Hiệp24/04/2020