VIDEO: Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Canh Tý năm 202024/01/2020