VIDEO: Báo Khánh Hòa và Vietcombank Chi nhánh Nha Trang tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo