VIDEO: Học sinh Khánh Hòa bước vào năm học mới05/09/2019