VIDEO: Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 1015/08/2019