VIDEO: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Kỷ Hợi năm 201905/02/2019