VIDEO: Xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) bị ngập nặng26/11/2018