VIDEO: Tết cổ truyền trong lòng phố biển12/02/2018