VIDEO: Ký ức hào hùng về sự kiện Xuân Mậu Thân năm 1968 còn vang mãi!26/01/2018